Local Property Tax (LPT) – Podatek od nieruchomości mieszkalnej

Posted on

Niniejsza publikacja jest jedynie przewodnikiem informacyjnym, starającym się przybliżyć i wyjaśnić pewne aspekty nowo wprowadzonego podatku i nie stanowi żadnej podstawy prawnej do interpretacji prawodawstwa.

LPT zapisany w budżecie na rok 2013 będzie obowiązywał właścicieli irlandzkich nieruchomości mieszkalnych od 01. lipca 2013r.

 

Jakie nieruchomości zostaną objęte podatkiem?

Nieruchomość mieszkalna oznacza budynek lub konstukcję budowlaną, która jest zamieszkała lub nadaje się do celów mieszkalnych i obejmuje wszelkie szopy, budynki zewnętrzne, garaże lub inne budynki czy struktury, podwórka, ogrody lub inne grunty przynależące do, lub używane wraz z budynkiem. Niemniej jednak, pola, podwórza, ogrody lub inne tereny przekraczające swoją powierzchnią jeden akr (0.4 ha) nie są uwzględnione w definicji nieruchomości mieszkalnej.

Kto będzie musiał płacić?

W większości przypadków, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do płacenia podatku LPT. Dla bardziej skomplikowanych przypadków urząd skarbowy (Revenue) opublikował wytyczne pomagające  ustalić, kto jest odpowiedzialny za zapłacenie podatku w danych  okolicznościach. Revenue ustala, że LPT płatny jest przez następujące osoby:

• Właściciele, gdzie nieruchomość jest wynajmowana w ramach krótkoterminowego najmu (na mniej niż20 lat).

• Lokalne władze lub społeczne organizacje mieszkaniowe, które są właścicielami nieruchomości i zapewniają  mieszkania socjalne.

• Najemcy, którzy posiadają długoterminowe umowy dzierżawy nieruchomości mieszkalnej (na  20 lat lub więcej).

• Posiadacze prawa dożywotniego użytkowania nieruchomości mieszkalnej.

• Osoby z długoterminowym prawem  użytkowania (dożywotnim lub 20 lat lub więcej) uprawniającym te osoby do wykluczenia wszelkich innych osób z korzystania z nieruchomości.

• Przedstawiciele upoważnieni przez zmarłego właściciela (np. administratorzy spadków i wykonawcy testamentów).

• Zarządcy, jeśli  nieruchomość jest trzymana w funduszu powierniczym

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu, nie można ustalić właściciela nieruchomości, albo nie podlega on pod żadną z powyższych kategorii, to płatnikiem podatku  LPT będzie osoba, która zamieszkuje nieruchomość nieodpłatnie nie łamiąc tym żadnego prawa.

 

Wartość nieruchomości

Podatek naliczany jest od wartości rynkowej danej nieruchomości, ustalanej i podanej przez właściciela w formie samooceny (self-assessment). Oznacza to, że odpowiedzialność ustalenia wartość nieruchomości i wybrania odpowiedniego przedziału podatkowego (patrz poniżej) spada na  indywidualnego właściciela domu. Listy otrzymywane przez właścicieli domów zawierają oszacowane zobowiązanie podatkowe. Należy pamiętać, że nie odzwierciedlają one dokładnej wyceny nieruchomości a są po prostu średnią wyceną. To właściciel domu ma obowiązek upewnić się, że prawidłowo wycenił wartość nieruchomości. Deklaracja dokonana w 2013 roku nie ulegnie zmianie do końca 2016 roku. Dlatego ważne jest, aby powyższa wycena była dokładną informacją udostępnioną Revenue.

 

Jak obliczyć należny podatek od nieruchomości?

Jakie nieruchomości są zwolnione z podatku?
Następujące nieruchomości są zwolnione z LPT:
 1. Nowa, nieużywana nieruchomość zakupiona od firmy budowlanej lub dewelopera między 01 stycznia 2013 a 31 października 2016 r. zwolniona jest do końca 2016 roku.
 2. Osoba, która pierwszy raz w życiu nabyła nieruchomość, a dana nieruchomość została zakupiona pomiędzy 1 stycznia 2013 r. a 31 grudnia 2013 i owa nieruchomość używana jest jako jedyne lub główne miejsce zamieszkania, zwolniona jest z opłacania podatku do końca roku 2016.
 3. Nieruchomości, które zostały wykonane przez, a zarazem są własnością firmy budowlanej lub dewelopera, pozostają niesprzedane i nie zostały jeszcze wykorzystywane jako miejsce zamieszkania.
 4. Nieruchomości w niedokończonych osiedlach, które sa określone  przez ministra Środowiska, Społeczeństwa i Władz Lokalnych. Szczegółowe informacje są dostępne na www.revenue.ie.
 5. Nieruchomości zatwierdzone jako wykazujące znaczny stopień uszkodzenia przez pirytu, zgodnie z przepisami, które mają być opublikowane przez Urząd ministra ds. Środowiska, społeczeństwa i władz lokalnych Szczegółowe informacje są dostępne na www.revenue.ie.
 6. Nieruchomości, które są własnością organizacji charytatywnych lub instytucji publicznych i wykorzystane w celu zapewnienia "specjalnych potrzeb", zakwaterowanie i wsparcie dla osób, które potrzebują pomocy przy integracji w życie w społeczności, np. schroniska dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 7. Zarejestrowane domy opieki.
 8. Nieruchomość, zamieszkiwana jako jedyna lub główna rezydencja, którą właściciel opuścił na okres  12 miesięcy lub więcej ze względu na długi okres choroby psychicznej lub fizycznej. Nieruchomość może być również zwolniona z podatku jeśli okres nieprzebywania w niej właściciela jest krótsza niż 12 miesięcy, gdy lekarz uzna za mało prawdopodobne aby dana osoba powróciła do nieruchomości. W obu przypadkach, zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie, gdy nieruchomość nie jest zamieszkiwana przez inną osobę.
 9. Nieruchomości zakupione lub przystosowane do zamieszkania, jako jedyne lub główne miejsca zamieszkania przez osoby w dużym stopniu niepełnosprawne, które albo mają uznaną rentę dla niepełnosprawnych, odszkodowanie przyznane sądownie lub są beneficjentami funduszu powierniczego, który został stworzony aby regulować wypłaty odszkodowania czy renty powypadkowej. Szczegóły dostępne są na stronie: www.revenue.ie.
 10. Domki kempingowe, pojazdy i statki.
 11. Nieruchomości komercyjne, podlegające opłatom władz lokalnych.
 12. Nieruchomości dyplomatyczne.

Nieruchomości  używane przez organizacje pożytku publicznego jako budynki mieszkalne, w związku z zajęciami rekreacyjnymi, które są integralną częścią charytatywnej działalności danej organizazji  np. nauka i harcerstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *