Irlandzka emerytura państwowa (składkowa) – State Pension (Contributory)

Posted on

INFORMACJA OGÓLNA

Emerytura państwowa (składkowa) wypłacana jest osobom w wieku powyżej 66 lat, które mają nagromadzone wystarczającą ilość  irlandzkich składek emerytalnych (część składki PRSI). Wysokość emerytury nie jest uzależniona od wysokości dochodów. Emerytura ta jest również wypłacana w przypadku gdy ma się jeszcze inne dochody i podlega opodatkowaniu. Jest jednak mało prawdopodobne, aby powstało zobowiązanie podatkowe, jeżeli jest to jedyny dochód.

Jako że uwarunkowania związane z ubezpieczeniem socjalnym są bardzo złożone, zaleca się aby osoba, która kiedykolwiek pracowała w Irlandii i opłacała składki ubezpieczeniowe,  ubiegała się o (składkową) emeryturę państwową, ponieważ istnieje możliwość przyznania emerytury w wysokości proporcjonalnej do przepracowanych lat i ilości wpłaconych składek.

Jeśli przechodzimy na wcześniejszą emeryturę składki PRSI powinny być dalej opłacane lub naliczane przez urząd jako opłacone , aby nie utracić prawa do emerytury.

ZASADY

Aby kwalifikować się do (składkowej) emerytury państwowej osoba  musi być w wieku 66 lat i mieć wystarczającą ilość składek ubezpieczenia społecznego  klasy A, E, F, G, H, N lub S.

Musisz:

  • Opłacić składki ubezpieczenia społecznego  przed osiągnięciem pewnego wieku
  • Mieć określoną ilość wpłaconych składek emerytalnych
  • Mieć pewną średnią liczbę roczną składek od momentu rozpoczęcia wpłat.

 

1. Opłacone składki przed osiągnięciem pewnego wieku

Składki ubezpieczeniowe należy zacząć opłacać przed ukończeniem 56. roku życia. (Granica wieku jest wyższa dla osób urodzonych przed 1922r.)

Wstęp do ubezpieczenia społecznego

Ubezpieczenie zaczyna się w dniu, w którym po raz pierwszy została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne. Od tej daty zatrudnienie określane jest też jako ubezpieczone.

2. Ilość zapłaconych składek

Jeżeli wiek emerytalny osiąga się w dniu 06 kwietnia 2012r lub później to trzeba mieć opłaconych  520 składek (składki płacone przez 10 lat). W tym przypadku, nie więcej niż 260 z 520 składek mogą być wpłatami dobrowolnymi.

 

Jeśli jednak dobrowolne składki ubezpieczeniowe były opłacane przed 06 kwietnia 1997 i było ich średnio 20 rocznie, możliwe że wymogi zostały spełnione, jeśli jest w sumie 520 składek (z których tylko 156 musi być obowiązkowych).

Jeżeli wiek emerytalny został osiągnięty w dniu 6 kwietnia 2002 roku lub później (jednak nie później niż 06 kwietnia 2012r)trzeba było mieć 260 opłaconych składek (efektywnie składki za  5 lat, niekoniecznie muszą być kolejne).

Jeżeli wiek emerytalny został osiągnięty przed 6 kwietnia 2002 r., trzeba było mieć 156 odpowiednich opłaconych składek (w sumie 3 lata, ale nie musiały być kolejne).

Należy pamiętać, że składki na ubezpieczenie społeczne dzielą się na cztery poniższe grupy:

  1. Pełnostawkowe składki na PRSI w klasach A, E, F, G, H, N i S, lub stawka "zwykła" sprzed 6 kwietnia 1979 roku.
  2. Zmodyfikowane stawki składek ubezpieczeniowych  to składki na PRSI w klasie B, C i D (płacone przez urzędników państwowych i publicznych).
  3. Dobrowolne składki opłacane przez osoby poniżej 66 lat, które nie są już objęte obowiązkowym PRSI zakładając, że spełniają one określone warunki.
  4. Składki przypisane ("kredyty") są podobne do składek płaconych w okresie zatrudnienia i są zazwyczaj przyznawane w tej samej wysokości co ostatnia składka płatna. Składki te mogą być przypisywane w okresie, kiedy pobiera się świadczenia socjalne. Gdy było się samozatrudnionym i opłacało ubezpieczenie społeczne klasy S, składki kredytowane nie przysługują.

EMERYTURA PROPORCJONALNA

Ponieważ niektóre osoby były wykluczane z systemu ubezpieczeń społecznych w określonym czasie, zostały wprowadzone różnego rodzaju emreytury częściowe, które są wypłacane proporcjonalnie do okresu przepracowanego lub nagromadzonych składek PRSI. Dotyczy to między innymi osób, które pracowały zawodowo zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Od 1991 r., emerytury państwowe (składkowe) mogą być wypłacane na zasadzie proporcjonalnej (pro-rata) dla osób z mieszanym ubezpieczeniem. Jeśli wiek emerytalny został osiągnięty w dniu lub po dniu 6 kwietnia 2012 r. trzeba mieć w sumie co najmniej 520 składek, aby móc otrzymywać emeryturę, z tymże sumowane są opłacone składki o stawce pełnej i zmodyfikowanej.

Dodatkowe warunki:

Co najmniej 260 opłaconych składek w pełnej wysokości od momentu rozpoczęcia ubezpieczenia lub 1953 roku, w zależności co nastąpiło później,

Sumując składki pełne i modyfikowane, należy mieć średnią 10 składek rocznie dla okresu od rozpoczęcia ubezpieczenia lub od 1953r, w zależności co nastąpiło później, aż do końca roku ubezpieczeniowego przed ukończeniem 66-ego roku życia. Dla przykładu, jeżeli osoba przepracowała do 66-ych urodzin 40 lat, w tym 10 lat w sektorze prywatnym, to może ona ubiegać się o jedną czwartą normalnej emerytury państwowej.

Dodatek na osobę dorosłą (poniżej 66 roku)

STAWKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *