Czy bank holiday jest płatny?

Posted on

Otrzymaliśmy ostatnio dużo zapyń od zatrudnionych na cały (full time) i część etatu (part time), dotyczących wolnego podczas państwowych dni wolnych od pracy czyli tzw  public holidays i czy należą się one wszystkim pracownikom. Najwięcej niejasności w tej kwesti dotyczy pracowników pracujących na part- time i zdajemy sobie sprawę,  że niestety niektórzy pracodawcy stosują nieprawidłowe zasady .

Przepisy dotyczące public holidays określono w Organisation of Working Time Act 1997. Pracownicy mają prawo do dziewięciu oficjalnych bank holidays  w roku.

Są to  następujące dni:

1. New Year’s Day

2. St Patrick’s Day

3. Easter Monday

4. May Bank Holiday

5. June Bank Holiday

6. August Bank Holiday

7. October Bank Holiday

8. Christmas Day

9. St. Stephen's Day

Opcje pracodawcy

W odniesieniu do bank holidays pracownik jest uprawniony do jednej z następujących możliwości którą określa pracodawca :

(a) Płatny dzień wolnego w danym dniu, lub

(b) Płatny dzień wolnego w ciągu miesiąca od tego dnia, lub

(c) dodatkowy dzień urlopu, lub

(d) dodatkowy płatny dzień .

Na przykład, jeśli jeden z dni public holidays przypada na dzień, w którym pracownik nie pracuje np: sobotę lub niedzielę, pracodawca może podjąć decyzję, która z opcji od (b) do (d) będzie miała zastosowanie w zależności od okoliczności i sytuacji w danym przypadku.

Pracownik może zwrócić się z prośbą, nie później jednak niż na 21 dni przed państwowym wolnym dniem ,aby pracodawca wskazał, która z powyższych opcji będzie dotyczyła pracownika. Jeżeli pracodawca nie wskaże , która opcja będzie dotyczyła pracownika na 14 dni przed bank holiday, to automatycznie pracownikowi należy się płatny dzień wolny w public holiday.

Prawo:

Wszyscy pracownicy pracujący w pełnym wymiarze godzin są automatycznie uprawnieni do wynagrodzenia za dni świteczne – bank holidays.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze- part time-  kwalifikują się do wolnych publicznych pod warunkiem, że przepracowali co najmniej 40 godzin w ciągu pełnych pięciu tygodni poprzedzających święto.

Pracownikom, którzy pracują lub mają dyżur w czasie dnia wolnego (public holiday ) należy się pełne wynagrodzenie za dzień świąteczny ( public holiday ). Pracownikom , którzy nie pracują w dzień świąteczny- public holiday- należy sie 1/5 tygodniowego wynagrodzenia .

Przykład: Pracownik pracuje 24 godziny tygodniowo –poniedziałek, wtorek i środę. Na poniedziałek przypada świeto- public holiday- ponieważ jest to normalny dzień pracy dla pracownika , należy mu się wolne w wysokości 8 godzin- ponieważ przypada ono na dzień w którym pracuje.

Pracownik, który pracuje w środę, czwartek i piątek , otrzymuje 1/5 tygodniowego czasu pracy, czyli 4.8 godzin wolnego, ponieważ poniedziałek nie jest jego normalnym dniem pracy.

Uprawnienia podczas nieobecności i publicznych świąt ( public holidays )

Pracownicy nieobecni z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu adopcyjnego, urlopu wychowawczego, podczas urlopu i dyżuru przypadającego w czasie świąt państwowych- public holidays- są traktowani , jakby byli w pracy.

Pracownikom w czasie urlopu opiekuńczego , bedą naliczane przez pierwsze 13 tygodni jego trwania , wszelkie korzyści związane z public holiday do których są uprawnieni.

Poniżej przedstawiamy rodzaj nieobecności, która występując bezpośrednio przed dniem ustawowo wolnym – public holiday- nie będzie uprawniała do korzyści związanych z płatnymi dniami wolnymi (bank holidays).

• Nieobecność powyżej 52 tygodni z powodu wypadku przy pracy;

• Nieobecność powyżej 26 tygodni z powodu choroby lub wypadku;

• Nieobecność powyżej 13 tygodni z przyczyn, nie podanych powyżej , zatwierdzona przez pracodawcę włącznie ze zwolnieniem.

• Nieobecność z powodu strajku.

Przerwanie zatrudnienia:

Pracownicy, odchodzący z pracy w czasie tygodnia po którym następuje dzień ustawowo wolny- public holiday- a przepracowali do tego czasu pełne 4 tygonie, są uprawnieni do otrzymania korzyści związanych z tym dniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *