Czy bank holiday jest płatny?

Posted on Leave a comment

Otrzymaliśmy ostatnio dużo zapyń od zatrudnionych na cały (full time) i część etatu (part time), dotyczących wolnego podczas państwowych dni wolnych od pracy czyli tzw  public holidays i czy należą się one wszystkim pracownikom. Najwięcej niejasności w tej kwesti dotyczy pracowników pracujących na part- time i zdajemy sobie sprawę,  że niestety niektórzy pracodawcy stosują nieprawidłowe […]

Otworzyć sobie spółkę za granicą – najlepiej wychodzą na tym … pośrednicy

Posted on Leave a comment

Od kilku lat zwracają się do mnie Polscy przedsiębiorcy, cierpiący pod nawałem opłat, podatków, składek i biurokracji w Polsce z chęcią otworzenia działalności w Irlandii i płacenia tutaj podatków i składek socjalnych. Oczywiście jedynym rynkiem produkcji i zbytu pozostawałaby Polska. Słysząc moją odpowiedź, że nawet jeżeli otworzą tutaj działalność nic im to nie da są […]

Irlandzka Faktura Vat

Posted on Leave a comment

Informacje, które powinny być zawarte na Irlandzkiej fakturze VAT Faktura VAT musi zawierać: Datę wystawienia faktury Numer faktury, który jest następnym numerem ciągłości sekwencyjnej, bazującej na jednej lub wielu serii charakterów, jednoznacznie identifikującym dokument Pełna nazwa, nazwisko, adres i numer podatkowy osoby lub jednostki dostarczającej towar lub usługę, którego dotyczy ta faktura Pełna nazwa, nazwisko, […]